ภาพกิจกรรมการออกบูธ ของกาแฟทรี เมจิก!!

                   

                    กิจกรรมดีๆ  มีอย่างต่อเนื่องจร้า